Zmiana studium – ruszyły konsultacje

10.04.2017 14:00     28
Spacer badawczy - konsultacje zmiany Studium dla obszaru Sokołów, Suchy Las - foto Urząd Gminy Michałowice
Przed rozpoczęciem spaceru zaprezentowano uczestnikom teren objęty zmianą Studium - foto Urząd Gminy Michałowice foto Urząd Gminy Michałowice foto Urząd Gminy Michałowice foto Urząd Gminy Michałowice foto Urząd Gminy Michałowice foto Urząd Gminy Michałowice foto Urząd Gminy Michałowice Na obszarze objetym zmianą Studium usytuowana jest stuletnia kapliczka foto Urząd Gminy Michałowice Część terenu objętego zmianą Studium - widok od ul. Rodzinnej - foto Urząd Gminy Michałowice
Podobne tematy: dialog, zmiana studium

Za nami spacer badawczy, od którego rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Sokołów, Suchy Las”. Wspólnie zbadaliśmy tereny objęte zmianą i zastanawialiśmy się nad możliwymi rozwiązaniami. Trasa spaceru wiodła ulicami przebiegającymi przez obszar: Wspólnoty Wiejskiej, Gromadzką, Księdza Michała Woźniaka i Rodzinną.


Przed rozpoczęciem spaceru zebranym została przedstawiona plansza całego terenu objętego zmianą Studium, który dla celów konsultacji został podzielony na 5 sektorów: rejon A, rejon B, rejon C, rejon  D i rejon E.  Dla lepszego obrazu przestrzeni zaznaczono przebieg pobliskich tras komunikacyjnych  – dróg powiatowych i trasy S8, jak również tereny sąsiedzkie, które posiadają obowiązujące opracowania planistyczne - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Każdy otrzymał  mapkę, z wydzielonymi rejonami, aby móc później odnosić się do punktów w terenie.  

 

Dzięki spacerowi uczestnicy dokonali bezpośredniej obserwacji terenu, zobaczyli przestrzeń z własnej perspektywy –  jego powierzchnię (blisko 190 ha), istniejące zabudowania (na terenie i w bliskim sąsiedztwie), dostępną komunikację drogową, a także m.in. obecność energetycznych linii przesyłowych, mapowali konkretne miejsca. Docierając do punktów przystankowych, a były 3, powstawały pomysły na zagospodarowanie terenu, a także jego skomunikowanie. Była także możliwość do luźnej wymiany zdań i poglądów dotyczących terenu objętego zmianą Studium.

 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, w większości Sokołowa i Suchego Lasu, w tym właściciele gruntów obszaru objętego zmianą, sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski, radni, radny z tego terenu, Edward Kozłowski, przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk,wójt gminy Michałowice, Krzysztof  Grabka oraz pracownicy urzędu – zespół projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w ramach którego odbywają się konsultacje. Spacer prowadził kierownik referatu planowania przestrzennego, Jarosław Sobol. 

 

Kolejnym etapem będzie spotkanie „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”, które odbędzie się już w czwartek, 20 kwietnia w świetlicy Oaza Spokoju w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej. 

 

W międzyczasie zachęcamy do wypełnienia dostępnej do 27 kwietnia ankiety.  Link do ankiety 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Raport z konsultacji zmian Studium dla obszaru "Sokołów, Suchy Las"  zostanie przedstawiony po ich zakończeniu.

 


 
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Podsumowanie konsultacji - obszar Reguły, ul. Wiejska

Podsumowanie konsultacji - obszar "Reguły, ul. Wiejska" 16.01.2018 12:10

Zapraszamy do zapoznania się z raportem konsultacji społecznych zmian Studium dla obszaru "Reguły, ul. Wiejska", które odbyły się w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji".

czytaj więcej
Spotkanie konsultacyjne dotyczące obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie

RAPORT ze spotkania konsultacyjnego - obszar Reguły "Al. Jerozolimskie" 03.07.2017 13:55

Przedstawiamy Państwu raport ze spotkania konsultacyjnego „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych , które dotyczyło zmiany Studium obszaru "Reguły, Al. Jerozolimskie”.


czytaj więcej
Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”

Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las” 28.03.2017 10:30

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykraczające poza procedurę planistyczną.

czytaj więcej
Zmiana Studium - obszar Sokołów, Suchy Las

Zmiana Studium – dialog społeczny 24.03.2017 13:15

Kontynuujemy proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla partycypacji”, do którego Gmina przystąpiła w grudniu 2016 r., planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami wykraczające poza obowiązującą procedurę planistyczną dotyczącą Studium.

czytaj więcej