Podobne tematy: dialog, zmiana studium

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykraczające poza procedurę planistyczną.


Teren, którego dotyczą konsultacje, położony jest po południowej stronie ulicy Sokołowskiej oraz ograniczony ulicami: Rodzinną w Sokołowie i Księdza Michała Woźniaka w Suchym Lesie oraz granicą z Pęcicami.  

 

.

 

mapa powiększ

 

Obowiązujące dokumenty planistyczne – obecnie obowiązujące Studium w większości nie przewiduje na tym terenie zabudowy. Obszar ten nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Dlatego też odnośnie lokalizacji nowych inwestycji wydawane są na wniosek zainteresowanych decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Dlaczego zmiana? –  podstawą przystąpienia do zmiany Studium były wnioski właścicieli nieruchomości położonych na tym terenie o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Inne, położone w sąsiedztwie tereny posiadają obowiązujące opracowania planistyczne, które przewidują ich docelowe przeznaczenie w większości pod logistykę i cele usługowo-przemysłowe.

 

Sporządzanie zmian Studium jest sprawą publiczną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w projektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru wskazanego w Studium, czy też innego rejonu gminy.

 

Dzięki konsultacjom chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować Studium do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania.

 

 

.

 

 

 

więcej o konsultacjach zmian Studium - "Dialog -- decydujmy razem"

 

 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Podsumowanie konsultacji - obszar Reguły, ul. Wiejska

Podsumowanie konsultacji - obszar "Reguły, ul. Wiejska" 16.01.2018 12:10

Zapraszamy do zapoznania się z raportem konsultacji społecznych zmian Studium dla obszaru "Reguły, ul. Wiejska", które odbyły się w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji".

czytaj więcej
Spotkanie konsultacyjne dotyczące obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie

RAPORT ze spotkania konsultacyjnego - obszar Reguły "Al. Jerozolimskie" 03.07.2017 13:55

Przedstawiamy Państwu raport ze spotkania konsultacyjnego „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych , które dotyczyło zmiany Studium obszaru "Reguły, Al. Jerozolimskie”.


czytaj więcej
Zmiana Studium - obszar Sokołów, Suchy Las

Zmiana Studium – dialog społeczny 24.03.2017 13:15

Kontynuujemy proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla partycypacji”, do którego Gmina przystąpiła w grudniu 2016 r., planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami wykraczające poza obowiązującą procedurę planistyczną dotyczącą Studium.

czytaj więcej